JIJI

Agency

Jiji Press Ltd.
5-15-8, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8178, Japan
Phone: 
+813 6800 1111
Fax: 
+813 3542 5505